FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Pin It

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

1645435
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
633
1115
6074
1335904
19101
31553
1645435

Your IP: 18.232.125.29
Server Time: 2020-02-21 13:37:26
Loading
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/ent63gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/8gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/5gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/2gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/4gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/7gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-109.pnglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8

 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 

 เรื่อง รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [ประกาศ 15 เม.ย. 2562] อ่านรายละเอียด คลิ๊ก 

♦ เรื่อง ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [ประกาศ 15 เม.ย. 2562] อ่านรายละเอียด คลิ๊ก 

♦ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ประกาศ 5 เม.ย. 2562] อ่านรายละเอียด คลิ๊ก 

♦ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการบริหารงบประมาณด้านการศึกษา (กิจกรรมเรียนฟรี ๑๕ ปี) หนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ 26 เม.ย. 2562] อ่านรายละเอียด คลิ๊ก 

 เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ประกาศ 26 เม.ย. 2562] อ่านรายละเอียด คลิ๊ก  
LATEST MEDIA

ค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 2561

     โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561  

     

     เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  รวมทั้งเพื่อเป็น   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนทั้ง 7 มาตรฐานให้มีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ ผู้เรียน การสร้างองค์ความรู้และค้นพบความสามารถของตนเอง

    โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยใช้รูปแบบการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข อันจะส่งผลประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนให้เป็นผู้มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาเป็นคนไทยที่มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข

ชมรูปภาพ คลิ๊กที่นี่ 

Share
comments

User Login