FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Pin It

สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์

1559256
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
18
1153
3630
1252889
12973
21679
1559256

Your IP: 18.204.48.199
Server Time: 2019-11-20 00:51:10
Loading
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/ch01gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/ch02gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/ch03gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/ch04gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/ch05gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/ch06gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/ch07gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/ch08gk-is-109.pnglink
http://twt.ac.th/main/modules/mod_image_show_gk4/cache/ch09gk-is-109.pnglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
LATEST MEDIA

ค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 2561

     โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561  

     

     เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  รวมทั้งเพื่อเป็น   การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนทั้ง 7 มาตรฐานให้มีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ ผู้เรียน การสร้างองค์ความรู้และค้นพบความสามารถของตนเอง

    โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยใช้รูปแบบการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการเรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข อันจะส่งผลประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนให้เป็นผู้มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาเป็นคนไทยที่มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข

ชมรูปภาพ คลิ๊กที่นี่ 

Share
comments

 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 

  1. เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด    (กวีธรรมสาร) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ประกาศ 5 เม.ย. 2562] อ่านรายละเอียด คลิ๊ก 

  2. เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการบริหารงบประมาณด้านการศึกษา (กิจกรรมเรียนฟรี ๑๕ ปี) หนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ประกาศ 26 เม.ย. 2562] อ่านรายละเอียด คลิ๊ก  

  3. เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                       (e-bidding) [ประกาศ 26 เม.ย. 2562] อ่านรายละเอียด คลิ๊ก  

User Login